Houtvergassers


Houtvergassing 
Houtblokvergassers van Hargassner hebben vermogens van 20 tot 49 kW voor houtblokken tot 0,5 en 1 m

Perfecte verbranding
Deze houtblokvergassers zorgen voor een optimale naverbranding en daarmee een volledig perfecte verbranding, zowel bij vol- als deellast. Ze garanderen voorverwarmde secundaire lucht in verbinding met de turbobundelsteen.

Dit leidt tot zeer hoge efficiëntie en lage uitstootwaarden.


Hoge-vollastverbrandingskamer volledig in vuurvaste steen voor een optimale naverbranding 
De verbrandingskamer in vuurvaste steen garandeert hoge verbrandingstemperaturen door haar speciale warmteopname-effect (ook bij deellast) en een                                                                                                       gemakkelijke zelfontsteking, ook bij lange                                                                                                            herlaadintervallen.

Het gebruik van hoogwaardig materiaal bevordert de lange levensduur van de vuurvaste steen.

Lambdasonde met brandstofkwaliteitsherkenning
Gelijk welke brandstof u ook invoert, zacht- of hardhout, houtbriketten of ruwe houtsnippers, de sturing herkent de betreffende verwarmingswaarde door middel van de Lambdasonde en regelt de optimale primaire en secundaire lucht met de afzonderlijke servomotoren.

Uw verwarmingstoestel werkt altijd met een optimale verbranding en levert dus optimale verbrandingswaarden.
Dit is het sturingscomfort van de toekomst - het constant handmatig instellen van het toestel volgens de brandstof is volledig voorbijgestreefd.

Rookgasventilator met draaisnelheidsregeling
Volgens vollastgebruik regelt de Lambda-Touch-Tronic het toerental van de rookgasventilator.
Dit concept garandeert een optimale verbranding met lage rookgastemperaturen en hoge efficiëntie.
De schouwbuisaansluiting kan boven of aan de linker- of rechterzijde plaatsvinden.

Turbulatoren
Om de gewonnen energie ten volle te benutten, leiden we de warmtestroom met behulp van vijzeldraaïngen in een spiraalvormige verlengde stromingsweg tot zo dicht mogelijk bij de warmtewisselaar - deze verhoogt de efficiëntie.

Terugloophandhaving
De teruglooptemperatuur wordt door een direct aan de verwarmingsketel gemonteerde terugloopmenggroep hoog gehouden.

Comfort automatisch ketelreinigingssysteem
Voorbij zijn de tijden van de manuele poetsbeurt van uw ketel om de warmtewisselaar te reinigen.
De gepatenteerde, automatische ketelreinigingsfunctie neemt deze taak van u over. Deze ketelreiniging garandeert een constante, hoge efficiëntie.

Eenvoudige reiniging
Alles is langs voren te bereiken, eenvoudig en gemakkelijk te ontassen in de onderaan gesitueerde aslade.

Sturing "Lambda-Touch-Tronic"
Dit is een unieke regeling met touchscreenbediening voor het modernste bediencomfort.
Deze sturing regelt het volledig verbrandingsproces, de terugloopverhoging en de bufferlading.

Voorts kunnen alle verwarmingskringen volgens buitentemperatuur en de boiler volgens verschil geregeld worden.

Gemakkelijk bijvullen
De ruime vuldeur (382 x 346 mm) maakt een moeiteloze hervulling van de zeer grote vulruimte mogelijk (166 / 222 l).
De brandhoutlengte mag tot 600 mm bedragen.
De vulruimtebekleding zorgt voor een efficiënte verbranding zonder teervorming.
Een bovenaan gesitueerd carbonisatiegaskanaal zuigt bij het herladen het overgebleven carbonisatiegas weg - dat is een propere zaak!

Verwarmingscomfort - automatische ontsteking 
De verwarmingsdeur is met een automatische ontsteking voor de zomer of de overgangsperiode uitgerust.
Men vult de verwarmingsketel met het brandhout en overeenkomstig verwarmingsmateriaal.