Groen dak / gevel.

Groendak – voor ons allemaal!
Een groendak ziet er niet alleen mooi uit, een dakbegroeiing en/of daktuin biedt ook vele gebruiks –en financiële voordelen. 
Een dakbegroeiing, ook wel groendak genoemd, beschermt de dakbedekking tegen extreme temperatuurschommelingen, hagel, veroudering en verdubbelt daarmee de levensduur van een dakbedekking. 
Een dakbegroeiing en/of daktuin buffert 40 tot 99 % van het regenwater, dat wat niet gebufferd word zal vertraagd worden afgevoerd waardoor een ontlasting van het riool ontstaat. 
Groendak zorgt voor verkoeling in de zomer en vermindering van het Heat Island effect in stedelijk gebied. In de stad zorgen dakbegroeiingen en daktuinen voor intensief ruimte gebruik waardoor er meer ruimte is om te leven.
Een groendak is tevens geluidsisolerend en er is een beperking van CO2-uitstoot. 
Groendak draagt bij aan een duurzaam dak en gebouw en zijn in de hedendaagse architectuur niet meer weg te denken.


Wat zijn de 12 voordelen van een groen dak of gevel begroeiing?
 

 • Bescherming dak - en gevelconstructie.
Dak en gevelbegroeiing beschermen het oppervlak van gebouwen tegen extreme temperatuurverschillen, UV-straling, en beschadigingen.
 • Waterretentie.
Extensieve dak begroeiing houd ongeveer 40 to 80% van de jaarlijkse neerslag vast, intensieve dak begroeiing zelfs 80 tot 99% vast.
 • Reductie piekafvoer hemelwater.
Hemelwateroverlast door hevige regenval word met dak begroeiing 50 tot 100% verminderd door vertraagde regenafvoer naar de riolering. Dit voorkomt overstromingen.
 • Verbetering van het micro/macro klimaat.
Dak- en gevelbegroeiing hebben een koelend effect door evaporatie en transpiratie van water. Dit is een gewenst effect om oververhitting in de stedelijke omgeving de kop in te drukken. Hierdoor kunnen hitte-eilanden worden vermeden.
 • Rendementsverhoging voor zonnepanelen.
Het koelende effect van de dak begroeiing zal de temperatuur op het dak drastisch verlagen wat een gunstig effect op de panelen zal hebben, en kan resulteren tot een rendementsverhoging en het verouderings proces vertraagd.
 • Luchtzuivering CO2.
Het binden van schadelijke gassen en fijn stof door dak- en gevelbegroeiing draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit.
 • Regulatie warmte / koude.
Dak- en gevel begroeiing werken in de zomer als hitte schild en in de winter als koude schild.
 • Geluidsisolatie.
Dak- en gevel begroeiing dragen bij aan het reduceren van trillingen en het absorberen van geluid. De massa en structuur kan het lawaai reduceren tot 50dB.
 • Bescherming tegen stralingen.
Dak- en gevel begroeiing bieden bescherming tegen elektromagnetische straling van buiten af.
 • Duurzame leefomgeving.
Het verbeterd de leefomgeving van het duurzaam bouwen, multifunctioneel ruimte gebruik, en bied een groot potentieel om functies te combineren waar ruimte schaarser wordt.
 • Ecologische compensatie.
Het draagt bij aan een duurzame leefomgeving door mogelijkheden te creëren voor fauna en flora, om zich te vestigen, te voeden en voort te planten.
 • Ruimtegebruik.
Het bied talloze mogelijkheden waar geen grenzen meer bestaan. Alles is bijna mogelijk op uw dak.
         
           
Groene daken vormen een bloeiend alternatief voor de klassieke platte daken. De overheid verleent hiervoor subsidies.

Download hier de folder

www.optigroen.be


Contacteer ons voor informatie